Navigácia

Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves

____________________________________________________________________________________________________________

 

ZÁUJMOVÉ ÚTVARY (ZÚ) v školskom roku 2023/2024

 

 

Názov ZÚ

Meno lektora

Termín / učebňa

 1.  

Slovina a litika pre maturantov

Mgr. Hudranová

STR 13.00-15.00 / ANJ2

 1.  

Einfach Deutsch

Mgr. Keritová

UT 13.45 / podľa dohody/ UP2

 1.  

Maturujem z ANJ

V. Dirgová

STR 13.30 / SJL2

 1.  

Úspešná maturita

PaedDr. Karaffová

PON, STR 14.30-15.30/ ANJ1

 1.  

Anglický jazyk

Mgr. Gondová

PON 8.-9.VH/ podľa dohody / ANJ3

 1.  

Easy English

Mgr. Štrbková

UT 14.30-15.30 / podľa dohody/ DEJ

 1.  

MAT – príprava na MS

RNDr. Škerlíková

Podľa dohody/ MAT1

 1.  

Matematické okienko

Mgr. Paľuchová

PON, STR 14.00/ MAT2

 1.  

Matematika a programovanie

Mgr. Červeňová

RNDr. Ontková

ŠTV 7.VH / CHE

PON 8.VH / VYT3

 1.  

INFOMAT

Ing. Ďurašová

RNDr. Kresťanková

PON 8.-9. VH / CNC1

PON 7.-8. VH / UP1

 1.  

Matematická fyzika

Mgr. Petreková

PON 8.VH / UP3

 1.  

Fyzika v príkladoch

PaedDr. Puchalová

UT 13.00-14.00 / FYZ

 1.  

Ekonomické cvičenia

Ing. Kurucová

PIA 13.00-14.00 / LOG

 1.  

Študentský manažment

Ing. Kubovčíková

ŠTV 14.45  / VYT2

 1.  

Tanečná škola

RNDr. Ontková

Ing. Kurucová

PIA 14.30-16.00/ telocvičňa

 1.  

Raketomodelársky krúžok

Ing. Koťuha

Podľa dohody/ raketom. dielňa

 1.  

Kreslenie a tlač výkresov

Ing. Slivko

ŠTV 14.40-16.10 / PCG

 1.  

3D modelovanie a 3D tlač

Ing. Tomaščík

STR 14.00-16.00 / CNC1

 1.  

Internetový klub
– IS Sova, MS Access

Ing. Kocurek

PIA 13.00 / VYT1

STR 14.00 / VYT1

 1.  

Web v kocke

RNDr. Labuda

Ing. Zekucia

PON 14.00 / VYT5

PON 14.00 / VYT4

 1.  

PC siete

Ing. Tarajčáková

PON 15.00-16.30 / PCS2

 1.  

Mechatronika a PLC

Ing. Dzurenda

UT  14.45-16.15 / MET1

 1.  

Simulácie elektronických obvodov

Ing. Hatala

STR 14.15-16.15 / ELE3

 1.  

Elektronika v praxi

Ing. Sokol

ŠTV po 8.VH /  DIT

 1.  

Praktická elektrotechnika

Ing. Krajňák

STR 14.00-15.30 / ELE2

 

ŠPORT

 1.  

Majstrovstvá školy

Kabinet TSV

Klein, Kraus, Paľuchová

PONDELOK / 14.00-15.30 h

 1.  

Stolný tenis

Ing. Kocurek

UTOROK / 15.00-16.30 h

 1.  

Volejbalový krúžok

Mgr. Klein

Mgr. Paľuchová

STREDA / 15.00-16.30 h

 1.  

Florbalový krúžok

Ing. Mgr. Kraus

ŠTVRTOK / 15.00-16.30 h

 1.  

Basketbalový / Futbalový krúžok

Mgr. Klein

PIATOK / 14.00-15.30 h

 1.  

Kondičné posilňovanie

Kabinet TSV

Klein, Kraus, Paľuchová

PONDELOK – PIATOK

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola technická
  Hviezdoslavova 6
  052 01 Spišská Nová Ves
 • (+421) 0534466249
  (+421) 0534466308

Fotogaléria