Navigácia

Úspešný projekt - spolufinancovaný z prostriedkov EÚ

Stredná priemyselná škola technická v Spišskej Novej Vsi úspešne zrealizovala projekt „STROJÁRSTVO, ELEKTROTECHNIKA A ROBOTIKA BLIŽŠIE K ŽIAKOM A PRAXI“. Jedným z cieľov projektu bolo zmodernizovať technické vybavenie školy v súlade s aktuálnymi potrebami praxe.

Projekt bol realizovaný najmä z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. 
Celkové výdavky na projekt boli 657 068 €, z toho príspevok EÚ 489 871 €, príspevok zo štátneho rozpočtu 57 632 € a príspevok Košického samosprávneho kraja ako zriaďovateľa školy 109 565 €.

V Centre odborného vzdelávania a prípravy boli inštalované nové obrábacie stroje s digitálnym odmeriavaním polohy a najmodernejšie CNC stroje v hodnote 311 338 €.
Pre vyučovanie mechatroniky a robotiky bude slúžiť programovateľný modulárny výrobný systém a priemyselný robot. Výdavky na tieto zariadenia boli 107 880 €.
Oblasť metrológie skvalitní trojsúradnicový merací stroj, prístroj na meranie tvarových odchýlok a ďalšie zariadenia v hodnote 55 534 €.
Elektrotechnici, ale aj žiaci ďalších študijných odborov sa môžu tešiť na laboratórium pre multimediálne vyučovanie elektrotechnických predmetov a taktiež systém pre počítačom podporované vzdelávanie a prípravu v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Cena týchto zariadení je 181 668 €.

Nákup a inštalácia vyššie uvedeného technického vybavenia predstavujú najväčšiu investíciu v histórii školy a významnou mierou prispeje k zvýšeniu kvality odborného vzdelávania na škole.

fotoalbum

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola technická
    Hviezdoslavova 6
    052 01 Spišská Nová Ves
  • (+421) 0534466249
    (+421) 0534466308

Fotogaléria