Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 23-mekOBJ142 Knihviazačské práce 15,00 s DPH 23.11.2023 Spojená škola internátna Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves Ing. Peter Malučký zástupca riaditeľa 23.11.2023
Faktúra 2023238 PC 1 875,00 s DPH 23/139 20.11.2023 Tom Tech SK, s.r.o. Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves Ing. Peter Malučký zástupca riaditeľa 23.11.2023 22.11.2023
Faktúra 2023237 oprava strešného plášťa 3 500,00 s DPH 23/135 20.11.2023 MILANKO, spol. s r. o. Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves Ing. Peter Malučký zástupca riaditeľa 23.11.2023 22.11.2023
Faktúra 2023236 elektroinštalačné práce 942,60 s DPH 23/138 20.11.2023 ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE Rastislav Švirloch Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves Ing. Peter Malučký zástupca riaditeľa 23.11.2023 22.11.2023
Faktúra 2023235 tlačivá 186,00 s DPH 23/010 20.11.2023 ŠEVT, a.s. Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves Ing. Peter Malučký zástupca riaditeľa 07.11.2023 22.11.2023
Faktúra 2023233 hovorné mobil 24,00 s DPH 5610 3042 77 16.11.2023 O2 Slovakia s.r.o. Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves RNDr. Ladislav Ruttkay riaditeľ školy 21.11.2023 22.11.2023
Faktúra 2023234 SANET za 4.Q.2023 150,00 s DPH 35 0003 09 16.11.2023 SANET združenie používateľov SADS Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves RNDr. Ladislav Ruttkay riaditeľ školy 21.11.2023 22.11.2023
Objednávka 23-mekOBJ141 PC 2 250,00 s DPH 14.11.2023 Tom Tech SK, s. r. o. Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves Ing. Peter Malučký zástupca riaditeľa 23.11.2023
Objednávka 23-mekOBJ140 Elektrotechnický tovar 187,30 s DPH 14.11.2023 Ladislav Hricko - Elektronik Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves Ing. Peter Malučký zástupca riaditeľa 23.11.2023
Faktúra 2023232 reprografické práce 574,94 s DPH 23/136 13.11.2023 ACOM PP s.r.o. Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves Ing. Peter Malučký zástupca riaditeľa 21.11.2023 22.11.2023
Objednávka 23-mekOBJ139 PC 1 875,00 s DPH 10.11.2023 Tom Tech SK, s. r. o. Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves Ing. Peter Malučký zástupca riaditeľa 17.11.2023
Objednávka 23-mekOBJ138 Elektroinšatalačné práce 942,60 s DPH 10.11.2023 Rastislav Švirloch - Elektroinštalačné práce Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves Ing. Peter Malučký zástupca riaditeľa 17.11.2023
Objednávka 23-mekOBJ137 Prezenčná forma vzdelávania 40,00 s DPH 10.11.2023 RVC Košice Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves Ing. Peter Malučký zástupca riaditeľa 17.11.2023
Faktúra 2023227 BRKO - zber, vývoz a zneškodnenie 25,20 s DPH 19/01/2015 09.11.2023 Brantner Nova s.r.o. Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves RNDr. Ladislav Ruttkay riaditeľ školy 10.11.2023 09.11.2023
Faktúra 2023231 Projekt RVO SPŠT SNV - stavebné práce 1 019 758.73 s DPH ZoD 17/01/2022-ZRTEC 09.11.2023 PEhAES, a.s. Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves RNDr. Ladislav Ruttkay riaditeľ školy 10.11.2023 14.11.2023
Faktúra 2023230 Projekt RVO SPŠT SNV - stavebný dozor 8 608,43 s DPH MZ 09/01/2022-ZRTEC 09.11.2023 JANJU, s.r.o. Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves RNDr. Ladislav Ruttkay riaditeľ školy 10.11.2023 14.11.2023
Faktúra 2023229 Projekt RVO SPŠT SNV - externý manažment 9 934,80 s DPH IZ 29/01/2022-ZRTEC 09.11.2023 Agentúra na podporu regionálneho rozvoja KE, n.o. Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves RNDr. Ladislav Ruttkay riaditeľ školy 10.11.2023 14.11.2023
Faktúra 2023228 axiálne ventilátory 691,34 s DPH 23/134 09.11.2023 ENKO spol. s r.o. Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves Ing. Peter Malučký zástupca riaditeľa 10.11.2023 09.11.2023
Faktúra 2023225 vodné, stočné 443,72 s DPH 15/05/2012 08.11.2023 Podtat.vodar.spoloč.,a.s. Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves RNDr. Ladislav Ruttkay riaditeľ školy 10.11.2023 09.11.2023
Faktúra 2023226 hovorné pevná sieť 20,95 s DPH TP 5081 1051 1281 1 08.11.2023 Slovak Telecom, a.s. Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves RNDr. Ladislav Ruttkay riaditeľ školy 10.11.2023 09.11.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6455

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola technická
    Hviezdoslavova 6
    052 01 Spišská Nová Ves
  • (+421) 0534466249
    (+421) 0534466308

Fotogaléria