Projekty

Navigácia

 Virtuálna prehliadka

Športový areál

Nové technické zariadenia na škole

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola technická
  Hviezdoslavova 6
  052 01 Spišská Nová Ves
 • (+421) 0534466249
  (+421) 0534466308

 

Počet návštev: 1713017

Vitajte na stránke školy

www.spst.sk

Novinky

 • ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

  V tomto školskom roku školské kolo Olympiády v anglickom jazyku bolo na našej škole rozdelené na dve časti. Online testová časť sa uskutočnila v dňoch 15. – 16. 11. 2023. Zúčastnilo sa jej 42 študentov v dvoch kategóriách (1. kategória – 1. a 2. ročník, 2. kategória – 3. a 4. ročník). Po vyhodnotení výsledkov, najúspešnejší postúpili do ústnej časti, ktorá sa uskutočnila prezenčnou formou dňa 22. 11. 2023.

  Výsledky v jednotlivých kategóriách :

  1. kategória - 1. a 2. ročník:
  1. Pavol Petrás II. A
  2. Lenka Zoričáková I. D
  3. Ján Almáši I. A
  4. Hugo Lorko I. A
  2. kategória - 3. a 4. ročník:
  1. Tomáš Jakubec III. D
  2. Lukáš Zajac III. C
  3. Adrián Vronč III. D
  4. Filip Guza III. C

 • V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023

  pozývame žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ na prezentačné podujatie

  MODERNÉ TECHNOLÓGIE OKOLO NÁS
  Aplikácia technických poznatkov vo vzdelávaní a ich využitie v praxi

  Centrum odborného vzdelávania pri SPŠ technickej
  6. - 16. novembra 2023, od 8.00 do 14.30 h


  Trvanie prezentácií podľa časových možností žiakov a záujmu o jednotlivé oblasti.

  Záujem prosíme nahlásiť e-mailom na skola@spst.sk, martin.kokoruda@spst.sk, alebo telefonicky na 053/4466249, 0904 330 390.

 • V tomto školskom roku sa uskutočnil 17. ročník informatickej súťaže IBobor, do ktorej sa zapojilo 35 žiakov našej školy. Súťažilo sa v 2 kategóriách - Junior (1. - 2. ročník) a Senior (3. - 4. ročník).

  V utorok 7. novembra 2023 sa súťažilo v kategórií SENIOR, do ktorej bolo zapojených 5407 žiakov z celého Slovenska, ale iba 12,72 % súťažiacich bolo úspešných. Z 18 žiakov našej školy sú 2 úspešní riešitelia: na 318. mieste sa umiestnil Matej Širilla III.C (percentil 93,75) a na 677. mieste Sebastián Olekšák IV.E (percentil 87,46).

 • Aula našej školy 2. novembra 2023 patrila zaujímavému podujatiu. Je ním Biznis fórum - INOVEUM EXPRESS v rámci projektu INOVEUM. Tri desiatky žiakov sa pod vedením lektorov z tímu Rozbehni sa! priúčajú ako vygenerovať podnikateľský nápad, vytvoriť biznis model a ako nápad zrealizovať - "dostať do života".

  Spojenie techniky, informatiky, logistiky a podnikania je ďalšia z ciest, ktoré ponúka naša škola.

  Veríme, že podpora podnikavosti prinesie svoje ovocie v podobe zaujímavých startupov z dielne našich žiakov. Držíme im palce!

 • ZENIT v strojárstve

  Dňa 18. októbra 2023 sa konalo školské kolo súťaže Zenit v strojárstve. Súťažili žiaci zo študijného odboru strojárstvo a študijného odboru mechatronika. V našej škole do súťaže zapájame žiakov už od 2. ročníka, aby postupne naberali skúsenosti v oblasti strojárstva.

  Spolu súťažilo 15 žiakov v samostatných kategóriách: päť druhákov, päť tretiakov a piati štvrtáci.

  Umiestnenie v kategórii A – 2. ročník:
  1. miesto Vladimír Bether II. B
  2. miesto Lukáš Hudran II. B
  3. miesto Marián Mrovčák II. B

 • Srdečne pozývame žiakov základných škôl, rodičov a ďalších záujemcov na

  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  dňa 25.10.2023 (streda) v čase 8.00 - 15.00 h.

  Účastníci si môžu prehliadnúť priestory školy,
  získať informácie o študijných odboroch
  a podmienkach prijímacieho konania.

 • ZENIT v elektronike - školské kolo

  Dňa 18. októbra 2023 sa v učebniach MET2, PRI a ELE1 uskutočnilo školské kolo súťaže „ZENIT v elektronike“. Súťaže sa zúčastnili 6 žiaci, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. Kategória A – 3. a 4. ročník, kategória B 1. a 2. ročník. Súťaž pozostávala z dvoch častí.
  Teoretická časť obsahovala otázky z elektroniky, elektrotechniky, automatizácie a výpočtovej techniky. Študenti v nej mohli získať 30 bodov.

  V praktickej časti navrhovali plošný spoj na základe schémy (max. 30 bodov) a pripravený plošný spoj osadili súčiastkami. Najväčším počtom bodov bola hodnotená funkčnosť zariadenia, kde mohli študenti získať 40 bodov. 20 bodov bolo možné získať za vzhľad a kvalitu spájkovania.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola technická
  Hviezdoslavova 6
  052 01 Spišská Nová Ves
 • (+421) 0534466249
  (+421) 0534466308

Fotogaléria