Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
RNDr. Ladislav Ruttkay Rozvrh
Riaditeľ
ladislav.ruttkay@spst.sk
 
 
Mgr. Monika Hodnická Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa
monika.hodnicka@spst.sk
 
 
Ing. Martin Kokoruďa Rozvrh
Zástupca riaditeľa
martin.kokoruda@spst.sk
 
 
Ing. Peter Malučký Zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomickú činnosť
peter.malucky@spst.sk
 
 
Mgr. Eva Červeňová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
eva.cervenova@spst.sk
 
 
ThLic. Daniel Demočko, PhD. Rozvrh
Učiteľ
daniel.democko@spst.sk
 
 
Vitaliya Dirgová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
vitaliya.dirgova@spst.sk
 
 
Ing. Vladimír Dronzek Rozvrh
Učiteľ
vladimir.dronzek@spst.sk
 
 
Mgr. Ingrid Dronzeková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
ingrid.dronzekova@spst.sk
 
 
Ing. Iveta Ďurašová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.E
iveta.durasova@spst.sk
 
 
Ing. Lukáš Dzurenda Rozvrh
Triedny učiteľ: III.C
lukas.dzurenda@spst.sk
 
 
Mgr. Janka Gondová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
janka.gondova@spst.sk
 
 
Ing. Lucia Hasajová Rozvrh
Učiteľka
lucia.hasajova@spst.sk
 
 
Ing. Radoslav Hatala Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.E
radoslav.hatala@spst.sk
 
 
Ing. Emil Henček Rozvrh
Učiteľ
emil.hencek@spst.sk
 
 
Mgr. Stanislava Hudranová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
stanislava.hudranova@spst.sk
 
 
Ing. Mária Kačalová, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
maria.kacalova@spst.sk
 
 
PaedDr. Andrea Karaffová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
andrea.karaffova@spst.sk
 
 
Mgr. Katarína Keritová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
katarina.keritova@spst.sk
 
 
Ing. Jozef Kocurek Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
jozef.kocurek@spst.sk
 
 
Ing. Ján Koťuha Rozvrh
Učiteľ
jan.kotuha@spst.sk
 
 
Ing. Peter Krajňák Rozvrh
Učiteľ
peter.krajnak@spst.sk
 
 
Ing. Mgr. Peter Kraus Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.B
peter.kraus@spst.sk
 
 
RNDr. Jana Kresťanková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.E
jana.krestankova@spst.sk
 
 
Ing. Viera Kubovčíková Rozvrh
Učiteľka
viera.kubovcikova@spst.sk
 
 
Ing. Miroslav Kuchta Rozvrh
Učiteľ
miroslav.kuchta@spst.sk
 
 
Ing. Martina Kurucová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
martina.kurucova@spst.sk
 
 
RNDr. Jozef Labuda Rozvrh
Učiteľ
jozef.labuda@spst.sk
 
 
Mgr. Dávid Lesňák Rozvrh
Učiteľ
david.lesnak@spst.sk
 
 
Ing. Anna Lesňáková, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
anna.lesnakova@spst.sk
 
 
Mgr. Zuzana Maliňáková Rozvrh
Učiteľka
zuzana.malinakova@spst.sk
 
 
Mgr. Marta Nováková Rozvrh
Učiteľka
marta.novakova@spst.sk
 
 
RNDr. Jana Ontková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
jana.ontkova@spst.sk
 
 
Mgr. Ing, Alena Pekárová Rozvrh
Učiteľka
alena.pekarova@spst.sk
 
 
Mgr. Terezia Petreková Rozvrh
Učiteľka
terezia.petrekova@spst.sk
 
 
Mgr. Patrícia Plučinská Rozvrh
Učiteľka
patricia.plucinska@spst.sk
 
 
PaedDr. Eva Puchalová Rozvrh
Učiteľka
eva.puchalova@spst.sk
 
 
Ing. Bohuslav Slivko Rozvrh
Učiteľ
bohus.slivko@spst.sk
 
 
Ing. Miloš Sokol Rozvrh
Učiteľ
milos.sokol@spst.sk
 
 
RNDr. Jana Škerlíková Rozvrh
Učiteľka
jana.skerlikova@spst.sk
 
 
Mgr. Denisa Štrbková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
denisa.strbkova@spst.sk
 
 
Mgr. Jozef Švač Rozvrh
Učiteľ
jozef.svac@spst.sk
 
 
Ing. Henrieta Tarajčáková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.E
henrieta.tarajcakova@spst.sk
 
 
Ing. Ivan Tomaščík Rozvrh
Učiteľ
ivan.tomascik@spst.sk
 
 
Mgr. Lucia Varšová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
lucia.varsova@spst.sk
 
 
Ing. Tomáš Zekucia Rozvrh
Učiteľ
tomas.zekucia@spst.sk
 
 
Mgr. Lenka Hasajová Pedagogický asistent
lenka.hasajova@spst.sk
 
 
Ing. Katarína Kováčová Pedagogický asistent
katarina.kovacova@spst.sk
 
 
Mgr. Frederika Markovičová Školský psychológ
frederika.markovicova@spst.sk
 
 
Mgr. Lucia Filipová Administratívna pracovníčka
lucia.filipova@spst.sk
 
 
Ľuboslava Kicková Vedúca školskej jedálne
luboslava.kickova@spst.sk
 
 
Monika Kožušková Ekonómka
monika.kozuskova@spst.sk
 
 
Mária Záremčanová Ekonómka - účtovníčka
maria.zaremcanova@spst.sk

© aScAgenda 2022.0.1306 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.10.2021

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola technická
    Hviezdoslavova 6
    052 01 Spišská Nová Ves
  • (+421) 0534466249
    (+421) 0534466308

Fotogaléria