Navigácia

 • ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

  ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

  V tomto školskom roku školské kolo Olympiády v anglickom jazyku bolo na našej škole rozdelené na dve časti. Online testová časť sa uskutočnila v dňoch 15. – 16. 11. 2023. Zúčastnilo sa jej 42 študentov v dvoch kategóriách (1. kategória – 1. a 2. ročník, 2. kategória – 3. a 4. ročník). Po vyhodnotení výsledkov, najúspešnejší postúpili do ústnej časti, ktorá sa uskutočnila prezenčnou formou dňa 22. 11. 2023.

  Výsledky v jednotlivých kategóriách :

  1. kategória - 1. a 2. ročník:
  1. Pavol Petrás II. A
  2. Lenka Zoričáková I. D
  3. Ján Almáši I. A
  4. Hugo Lorko I. A
  2. kategória - 3. a 4. ročník:
  1. Tomáš Jakubec III. D
  2. Lukáš Zajac III. C
  3. Adrián Vronč III. D
  4. Filip Guza III. C

  Pavol Petrás (II. A) získal celkovo najviac bodov a ďalej postupuje do okresného kola Olympiády v anglickom jazyku. Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme za účasť a víťazom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.

  vyučujúce anglického jazyka

  fotoalbum

 • Pozvánka - MODERNÉ TECHNOLÓGIE OKOLO NÁS

  V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023

  pozývame žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ na prezentačné podujatie

  MODERNÉ TECHNOLÓGIE OKOLO NÁS
  Aplikácia technických poznatkov vo vzdelávaní a ich využitie v praxi

  Centrum odborného vzdelávania pri SPŠ technickej
  6. - 16. novembra 2023, od 8.00 do 14.30 h


  Trvanie prezentácií podľa časových možností žiakov a záujmu o jednotlivé oblasti.

  Záujem prosíme nahlásiť e-mailom na skola@spst.sk, martin.kokoruda@spst.sk, alebo telefonicky na 053/4466249, 0904 330 390.

  Pozvánka
  Ponúkané prezentácie

   

 • Informatická súťaž IBobor

   

  V tomto školskom roku sa uskutočnil 17. ročník informatickej súťaže IBobor, do ktorej sa zapojilo 35 žiakov  našej školy.  Súťažilo sa v 2 kategóriách - Junior (1. - 2. ročník)  a  Senior (3. - 4. ročník).

          V utorok 7. novembra 2023 sa súťažilo  v kategórií SENIOR, do ktorej bolo zapojených 5407 žiakov z celého Slovenska, ale iba 12,72 % súťažiacich bolo úspešných. Z 18 žiakov našej školy sú 2 úspešní riešitelia: na 318. mieste sa umiestnil Matej Širilla III.C (percentil 93,75) a na 677. mieste Sebastián Olekšák IV.E (percentil 87,46).

  Dňa 9. novembra 2023 súťažilo 12 033 žiakov v kategórii JUNIOR, z ktorých bolo 17,32 % úspešných. Z našej školy, zo 17 zúčastnených žiakov sú 6 úspešní riešitelia. Na 1. mieste sa umiestnil Peter Hvizdoš II.C  (percentil 99,63), na 427. mieste Mathias Jan Kuzma I.E (95,99 percentil ) a na 516. mieste Samuel Graus I.A (percentil 95,58). Medzi úspešných riešiteľov patria žiaci: Jakub Rusina II.D, Erik Turek I.C a Rastislav Švač I.E.

  (Pozn. Percentil je číslo, ktoré vyjadruje koľko percent súťažiacich malo menej alebo rovnako veľa bodov ako daný súťažiaci.)

  Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť!

  Jana Ontková, vyučujúca

 • Biznis fórum Inoveum Express

  Aula našej školy 2. novembra 2023 patrila zaujímavému podujatiu. Je ním Biznis fórum - INOVEUM EXPRESS v rámci projektu INOVEUM.  Tri desiatky žiakov sa pod vedením lektorov z tímu Rozbehni sa! priúčajú ako vygenerovať podnikateľský nápad, vytvoriť biznis model a ako nápad zrealizovať -  "dostať do života". 

  Spojenie techniky, informatiky, logistiky a  podnikania je ďalšia z ciest, ktoré ponúka naša škola. 

  Veríme, že podpora podnikavosti prinesie svoje ovocie v podobe zaujímavých startupov z dielne našich žiakov.  Držíme im palce! 

  Ing. Viera Kubovčíková, koordinátorka projektu

  foto

 • ZENIT v strojárstve

  ZENIT v strojárstve

  Dňa 18. októbra 2023 sa konalo školské kolo súťaže Zenit v strojárstve. Súťažili žiaci zo študijného odboru strojárstvo a študijného odboru mechatronika. V našej škole do súťaže zapájame žiakov už od 2. ročníka, aby postupne naberali skúsenosti v oblasti strojárstva.

  Spolu súťažilo 15 žiakov v samostatných kategóriách: päť druhákov, päť tretiakov a piati štvrtáci.

  Umiestnenie v kategórii A – 2. ročník:
  1. miesto Vladimír Bether II. B
  2. miesto Lukáš Hudran II. B
  3. miesto Marián Mrovčák II. B

  Umiestnenie v kategórii B – 3. ročník:
  1. miesto Adam Murdžák III. B
  2. miesto Matej Černický III. B
  3. miesto Andrej Novotný III. B

  Umiestnenie v kategórii C – 4. ročník:
  1. miesto Erik Machaj IV. B
  2. miesto Matej Kellner IV. B

  3. miesto Richard Novotný IV. C

  Srdečne blahoželáme.

  Koncepcia súťaže kladie dôraz na kategóriu 4. ročníka, z ktorej právo účasti na Krajskom kole majú prví dvaja. Vzhľadom na to, že Matej Kellner, ako víťaz súťaže Programovanie CNC strojov si zvolil účasť v Krajskom kole práve v tejto súťaži, tak do krajského kola ZENIT v strojárstve postúpil z 3. miesta Richard Novotný.
  Krajské kolo sa uskutoční v utorok 29. 11. 2023.

  Držíme našim palce!

  Ing. Jozef Kocurek

  fotoalbum

 • Pozvánka na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  Srdečne pozývame žiakov základných škôl, rodičov a ďalších záujemcov na

  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  dňa 25.10.2023 (streda) v čase 8.00 - 15.00 h.

  Účastníci si môžu prehliadnúť priestory školy,
  získať informácie o študijných odboroch
  a podmienkach prijímacieho konania.

 • ZENIT v elektronike - školské kolo

  ZENIT v elektronike - školské kolo

  Dňa 18. októbra 2023 sa v učebniach MET2, PRI a ELE1 uskutočnilo školské kolo súťaže „ZENIT v elektronike“. Súťaže sa zúčastnili 6 žiaci, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. Kategória A – 3. a 4. ročník, kategória B 1. a 2. ročník. Súťaž pozostávala z dvoch častí.
  Teoretická časť obsahovala otázky z elektroniky, elektrotechniky, automatizácie a výpočtovej techniky. Študenti v nej mohli získať 30 bodov.

  V praktickej časti navrhovali plošný spoj na základe schémy (max. 30 bodov) a pripravený plošný spoj  osadili súčiastkami. Najväčším počtom bodov bola hodnotená funkčnosť  zariadenia, kde mohli študenti získať 40 bodov.  20 bodov bolo možné získať za  vzhľad a  kvalitu spájkovania.

  výsledková listina

  Vladimír Dronzek

 • Naši žiaci na ŠTRBA race

  Naši žiaci na ŠTRBA race

  Dňa 4.10.2023 sa uskutočnil 2. ročník otvorených majstrovstiev SR žiakov a žiačok SŠ v prekážkovom behu ŠTRBA race . Ide o pomerne náročné preteky, ktoré by sa svojou podstatou mohli prirovnať k populárnemu behu Spartan race.

  Žiaci musia prekonať viaceré prekážky rozmiestnené po trati, ako napr. preskakovanie bránok, drevených polien, streľba do terča, prechod cez kladinu, cez okrúhle balíky slamy, nosenie pneumatík, podliezanie pod sieťové prekážky v rozmočenej zemi ap. Náročnosť pretekov umocňuje aj profil trate – okrem menších terénnych nerovností športovci musia prekonať aj za pomoci lana výbeh cca 60m úsekom na skokanskom mostíku. Celková dĺžka trate bola 2 km a najlepší ju zdolali tesne pod 8 minút.

  Z našich bol najlepší Marián Mrovčák z II.B triedy s časom 9.28 min, ktorý obsadil celkovo 47. miesto. Okrem neho zmiešané družstvo tvorili Daniela Černická II.A, Veronika Jalčová II.A a Marek Novotný IV.D. V súťaži družstiev sme sa z celkového počtu 79 družstiev umiestnili s časom 54:33 na 64. mieste.

  Chlapcom a dievčatám chcem poďakovať za zodpovedný prístup v náročných podmienkach bežeckého areálu na Štrbskom plese.

  Peter Kraus, vyučujúci

  fotoalbum

 • Máme nový školský parlament

  Máme nový školský parlament

  Dňa 5. októbra 2023 si žiaci našej školy v tajných voľbách, prostredníctvom programu EduPage a v súlade so Štatútom školského parlamentu SPŠT, zvolili svojich „žiackych poslancov“ do nového školského parlamentu.

  Volebná účasť dosiahla 54,23 %. Zvolení boli títo žiaci: Matej Širilla (III. C), Dominik Kubiňa (II. B), Liliana Dutková (II. A), Marián Mrovčák (II. B), Mária Sopóciová (II. A),

  Zvoleným členom prajeme veľa síl, zodpovednosti a kreativity!

  Ing. Viera Kubovčíková, koordinátorka žiackych aktivít

 • Výborné umiestnenie našej školy na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach

  V nedeľu 1. októbra 2023 sa uskutočnil jubilejný 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, ktorý je najstarším maratónom v Európe. Našu školu v kategórii štafetový beh (12-9-12-9 km) reprezentovali tento rok opäť dva tímy v zložení: Ing. Lukáš Dzurenda, Šimon Sedlák, Marián Mrovčák, Dominik Dunčko a Mgr. Kristián Klein, Šimon Majkut, Radovan Antal, Michal Grečko. V konkurencii 583 štafetových tímov sa nám podarilo vybehať krásne 9. a 13. miesto. V projekte Juniorskej štafety MMM sme sa umiestnili na 4. a 5. mieste zo 43. tímov.

  MMM bol pre celý tím nezabudnuteľným zážitkom s pravou atmosférou maratónskych Košíc, v uliciach ktorých tento rok bežalo vyše 17 000 bežcov. Už teraz sa tešíme a poctivo trénujeme na budúci ročník MMM.

  Lukáš Dzurenda

  fotoalbum

 • Súťažné a úspešné grafické práce našich študentov

  Naši študenti si svoju kreatívnu zručnosť - grafickú, umeleckú a fotografickú overujú aj na súťažiach, na ktorých získavajú pekné ocenenia.

  V júni 2023 sa podarilo vytvoriť zaujímavú fotografiu z dronu. Autormi fotografie sú Samuel Garstka (IV.A, odbor technické lýceum) a Matej Mnich (III.E, odbor elektrotechnika) a grafickej úpravy Rastislav Unger (III.E, odbor elektrotechnika). Všetci traja sa zapojili aj do súťaže s fotografiou, ktorá mala byť analógiou na legendárnu americkú fotku z roku 1932 s názvom Obed na vrchole mrakodrapu. Prácu obidvoch záberov koordinovala Mgr.Ing. Alena Pekárová.

  Treťou výnimočnou prácou je víťazná animácia k pesničke Jaromíra Nohavicu - Kométa. Autorkou je úspešná tvorkyňa animácií Nataša Strelová (III.B, odbor strojárstvo).

  Všetkým kreatívnym študentom držíme palce, aby aj naďalej tvorili a boli inšpiráciou aj pre ostatných!

  Monika Hodnická

  fotoalbum   video

 • MECHATRONICI Z TECHNICKEJ PRIEMYSLOVKY REPREZENTOVALI SLOVENSKO

  V dňoch 5. až 9. septembra 2023 sa v poľskom Gdaňsku uskutočnila európska súťaž EuroSkills. Súťaž je európskou olympiádou zručností študentov v rôznych oblastiach ich štúdia.

  Slovensko v odbore mechatronika reprezentovali študenti Strednej priemyselnej školy technickej v Spišskej Novej Vsi Matúš Macejko a Jakub Hrnčiar.

  Ich úlohou na súťaži bolo poskladať modulárny mechatronický systém, správne zapojiť jeho pneumatickú a elektrickú časť a naprogramovať ho podľa požiadaviek úlohy. Súťaž trvala niekoľko dní a komunikácia prebiehala výlučne v anglickom jazyku.

  V silnej konkurencii už takmer profesionálnych družstiev iných štátov Európy sa mladí mechatronici zo Spiša nestratili.

  Ing. Martin Kokoruďa

  fotoalbum

   

 • ZAČIATOK NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA

  ZAČIATOK NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA

  Milé študentky, milí študenti!

  Nový školský rok 2023/2024 sa začína v pondelok 4. septembra 2023 o 8.00 hod. Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční na školskom ihrisku. Prváci, prineste si so sebou tašku na knihy. Veríme, že svojou dochvíľnosťou prispejeme k príjemnému začiatku školského roka.

  Tešia sa na Vás Vaši učitelia!

 • ÚRADNÉ HODINY na sekretariáte školy

  Oznamujeme žiakom, rodičom a verejnosti, že počas letných prázdnin budú

  úradné hodiny na sekretariáte školy 

  v pracovných dňoch v čase 8.00 - 12.00 h.

   

  sekretariát školy

 • Ukončenie školského roka 2022/2023

  Ukončenie školského roka 2022/2023

  Všetkým študentom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom ďakujeme za prácu a spoluprácu v uplynulom školskom roku a prajeme pekné a oddychové leto.

  vedenie školy

 • Talentovaní maturanti vytvorili nové aplikácie a webové stránky

  Talentovaní maturanti vytvorili nové aplikácie a webové stránky

  Unikátny vzdelávací program Región IT riešení (RITR) vstúpil už do svojho štvrtého ročníka. Do programu sa zapojila aj naša škola a tri tímy. Prvý vytvoril webovú aplikáciu iMenu, ktorá je určená pre správu a generáciu receptov, druhý informačný systém na prípravu maturitných testov a tretí prišiel s aplikáciou Bageta Express. Slúžiť bude študentom na objednávanie bagiet od dodávateľov.

  Našu školu reprezentovali študenti IV.A (odbor technické lýceum) Jakub Novotný a Michal Lukáč, študenti IV.D (odbor informačné a sieťové technológie) Ali Al Alawin, Matej Barna, Tomáš Žifčák a Miroslav Bašista.

  Miestenku na Unicorn University v Prešove v programe Unicorn Work&Study získal Ali Al Alawin, ktorý sa podieľal na vývoji aplikácie Bageta Express.

  Blahoželáme!

  Tomáš Zekucia, vyučujúci

  fotoalbum

 • Programovateľnosť, monitorovanie a bezpečnosť v PC sieťach

  Dňa 15. júna 2023 sa na našej škole konala odborná prednáška v podaní nášho bývalého absolventa Jozefa Džubáka.Témou prednášky bolo: Programovateľnosť, monitorovanie a bezpečnosť v PC sieťach. Prednášky sa zúčastnili študenti prvého, druhého a tretieho ročníka odboru informačné a sieťové technológie.

  Na prednáške sa študenti  dozvedeli o najnovších trendoch a technológiách v PC sieťach, ktoré sú využívané v praxi. V rámci programovateľnosti sa študenti oboznámili s RESTCONF protokolom a nástrojom Postman, ktorým konfigurovali sieťové zariadenia moderným prístupom. Pre ukážku monitorovania sieťových zariadení bol použitý software Zabbix a Grafana. Zabbix bol použitý pre získavanie dát a Grafana na ich vizualizáciu. Študenti mohli sledovať dáta a reakciu monitorovacieho systému na problémy v reálnom čase. Bezpečnostná časť prednášky bola venovaná knižnici Scapy v ktorej bolo ukázané vytvorenie vlastnej ICMP správy, a taktiež odchytávanie packetov. Cieľom prednášky bolo študentov motivovať pre ďalšie štúdium a ukázať im aké techniky a technológie v oblasti PC sietí sa využívajú v praxi.

  HenrietaTarajčáková, vyučujúca

  fotoalbum

 • Stretnutie s absolventom našej školy

  Vo štvrtok  22. júna 2023  mali naši žiaci a učitelia možnosť stretnúť s naším absolventom Bc. Tomášom Grivalským, ktorý je študentom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach na jednoodborovom štúdiu fyziky.Prezentoval svoju bakalársku prácu s názvom Stavba G-M detektora na platforme raspberry pi na overenie projektu radiačnej ochrany a online monitorovania prostredia. Svoj detektor aj predviedol. Niekoľkí žiaci prejavili záujem, po skončení prezentácie ostali a kládli otázky, na ktoré dostali odpovede, a tiež aj návrhy na prácu SOČ. Tomášovi patrí veľké poďakovanie za ochotu a čas.

   Jana Škerlíková, vyučujúca

 • Naši futbalisti na kraji bojovali až do konca!

  Vo štvrtok 15. júna 2023 sa na SOŠ informačných technológií v Košiciach uskutočnilo finále futbalového turnaja o Pohár predsedu KSK. Naša škola bola priradená do skupiny „B“ spolu s Gymnáziom Trebišovská Košice, Hotelovou akadémiou zo Spišskej Novej Vsi a Obchodnou akadémiou z Trebišova. Po jednej prehre a dvoch výhrach chlapci postúpili do bojov o medaily. Tu sme narazili na víťaza skupiny „A“ Strednú športovú školu Košice, kde sme v dramatickom zápase po penaltovom rozstrele vypadli do bojov o tretie miesto. Tu sme opäť čelili OA z Trebišova, nášmu jedinému premožiteľovi v základnej skupine, a opäť sme túto školu nedokázali poraziť. Aj keď štvrté miesto bolo v konečnom dôsledku sklamaním, chlapcom treba poďakovať za bojovný výkon, zodpovedný prístup a chuť reprezentovať svoju školu.

  Reprezentovali: Matej Schmidt, Marián Mrovčák z I.B; Denis Masloviak I.D; Matej FarkašRadovan Antal III.A; Viliam Valent, Frederik Mušinský, Ján Pavlík, Patrik Macejko z III.B

  Peter Kraus, vedúci družstva

  fotoalbum

 • ROBOTICKÝ DEŇ 2023

  V stredu 14. júna 2023 v čase 9.00 - 13.00 h
  organizujeme pre žiakov základných škôl

  Robotický deň.

  Prebiehať bude v laboratóriu robotiky, kde sú už inštalované najnovšie priemyselné a kolaboratívne roboty.

  Súčasťou programu je aj prezentácia (súťaž) robotov, ktoré si postavili žiaci základných škôl. Kvalitné projekty budú odmenené vecnými cenami.

  Do súťaže sa môžete prihlásiť na adrese skola@spst.sk.


  Radi privítame aj ďalších žiakov, ktorí budú mať možnosť vidieť a získať informácie o malých mobilných robotoch. V akcii bude modulárny výrobný systém, ktorý predstavuje najmodernejšie robotizované pracovisko v kontexte Industry 4.0. Predstavený bude aj robot, s ktorým súťažili žiaci SPŠ technickej v celoslovenskej súťaži robotov FIRST GLOBAL Slovensko a získali cenu za najlepší návrh a konštrukciu robota.

  Účasť skupín prosíme nahlásiť taktiež na adresu skola@spst.sk alebo telefonicky na 053/4466249 - Ing. Martin Kokoruďa.

   

  Radi vás všetkých privítajú organizátori súťaže.

  Robotický deň 2023 - pozvánka

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola technická
  Hviezdoslavova 6
  052 01 Spišská Nová Ves
 • (+421) 0534466249
  (+421) 0534466308

Fotogaléria