Navigácia

 • ZENIT v elektronike

  ZENIT v elektronike

  V dňoch 12. – 19.10. 2021 sa uskutočnilo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Do súťaže sa zapojili žiaci z odboru elektrotechnika. Na prvom mieste sa umiestnil Matej Benčič (4.E), na druhom Michal Vitikáč (4.E) a na treťom mieste Filip Kolesár.

  Na krajské kolo postúpili Michal Vitikáč a Matej Benčič v kategórii A (3. a 4. ročník) a Filip Kolesár v kategórii B (1. a 2. ročník).

  Blahoželáme.

  Vladimír Dronzek

 • Naši mechatronici prvýkrát na európskej súťaži

  Naši mechatronici prvýkrát na európskej súťaži

  V dňoch od 21.9.2021 do 27.9.2021 sa žiaci IV.C triedy Marek Macejko a Miloš Neuvirth zúčastnili európskej súťaže Euroskills v rakúskom Grazi. Reprezentovali Slovensko v odbore mechatronika.

  Súťaž prebiehala tri dni a cieľom bolo správne poskladať a naprogramovať mechatronický modulárny systém. V konkurencii európskych krajín sa naši žiaci umiestnili na 9. mieste.

  Pre chlapcov to bola úžasná skúsenosť.  Vďaka reprezentácií školy a Slovenska stretli množstvo skvelých ľudí nielen zo Slovenska, ale aj z iných krajín Európy.

  Martin Kokoruďa

  fotoalbum

 • Riaditeľské voľno

  Na základe Pokynu predsedu KSK č. 12/2021 udeľujem všetkým žiakom školy

  riaditeľské voľno na deň 14.09.2021 (utorok)

  z dôvodu návštevy Svätého Otca (pápeža Františka) na Slovensku.

   

  RNDr. Ladislav Ruttkay, riaditeľ školy

   

 • Samotestovanie žiakov školy

  Škola má k dispozícii na odovzdanie súpravy Ag testov pre žiakov, ktorí si ich objednali. Triedni učitelia ich rozdajú dnes - 13.09.2021.

  Podľa pokynov, ktoré musíme dodržať:

  1)  K testom, dostanú žiaci aj návratku o prevzatí, ktorú rodičia podpíšu.
  Podpísanú návratku odovzdajú triednemu učiteľovi. Štvrtáci (plnoletí žiaci) podpíšu prevzatie priamo pri preberaní testov.

  2)  Každé použitie testu je potrebné nahlásiť do systému EduPage. Je k tomu k dispozícii samostatná ikona (ÚVOD - Žiadosti/vyhlásenia - Domáci Ag test-výsledok).
  Odporúčané dni na samotestovanie sú štvrtok a pondelok a v prípade príznakov ochorenia.

  3)  Návod na použitie samotestov je v prílohe, resp. zverejnený na webovej stránke školy. Inštruktážne video je aj na internete na YouTube - https://youtu.be/bihiBgpM9pc.


  RNDr. Ladislav Ruttkay, riaditeľ školy


  Samodiagnosticky Ag test - navod na pouzitie

  Sprievodca pre samotestovanie Ag testami Covid-19

  Preberaci protokol Ag samotestov

 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA 2021/2022

  Oznamujeme rodičom a žiakom,

  že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční

  vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8.00 h na školskom dvore (parkovisko). 

   

  Žiadame žiakov, aby pri vstupe do priestorov školy dodržali nasledovné pokyny:

  1.  do priestorov školy vstupovať len hlavným vchodom,

  2.  pri vstupe do budovy bude pedagogický dozor vykonávať meranie telesnej teploty. Zároveň si každý žiak dezinfikuje ruky.

  3.  do školy môže nastúpiť len žiak, ktorý nemá príznaky ochorenia COVID-19,

  4.  každý žiak je povinný dodržiavať zásadu R-O-R - dezinfikovať si ruky, dodržiavať odstupy a nosiť rúško vo vnútorných priestoroch školy,

  5.  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka predkladá rodič/plnoletý žiak dobrovoľne - okres Spišská Nová Ves je v týždni od 30.08. do 05.09.2021 v zelenej farbe.
  Ak bude prepnutý do oranžovej farby Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti bude pre všetkých žiakov povinné.

  6. samotestovacie sady pre žiakov zatiaľ neboli do školy distribuované. O ďalšom postupe budeme rodičov/žiakov informovať.

  7.  žiacke parkovisko bude 02.09.2021 z dôvodu konania školskej slávnosti mimo prevádzky,

  8.  školská jedáleň bude pre žiakov k dispozícii od pondelka 6. septembra 2021,

  9.  viac informácií v Pravidlách fungovania školy v školskom roku 2021/2022.

   

  Rozpis tried - triednické práce - po skončení slávnosti:

  I.A  - Ing. Martina Kurucová  -  uč. LOG

  I.B  - Ing. Jozef Kocurek  -  uč. STT

  I.C  - Ing. Anna Lesňáková, PhD.  -  uč. STR

  I.D  - RNDr. Jana Ontková  -  uč. UP3

  I.E  - Ing. Iveta Ďurašová  -  uč. UP4

  II.A  - Mgr. Katarína Keritová  -  uč. UP2

  II.B  - Mgr. Stanislava Hudranová  -  uč. SJL1

  II.C  - Mgr. Lucia Varšová  -  uč. MAT2

  II.D  - PaedDr. Andrea Karaffová  -  aula

  II.E  - RNDr. Jana Kresťanková  -  uč. UP1

  III.A - Mgr. Janka Gondová  -  uč. MAT1

  III.B - Ing. Mária Kačalová, PhD.  -  uč. STK

  III.C - Ing. Lukáš Dzurenda  -  uč. MET1

  III.D - Mgr. Ingrid Dronzeková  -  uč. SJL2

  III.E - Ing. Henrieta Tarajčáková  -  uč. ELE

  IV.A - Mgr. Eva Červeňová  -  uč. CHEM

  IV.B - Ing. Mgr. Peter Kraus  -  uč. TEK1

  IV.C - Mgr. Denisa Štrbková  -  uč. DEJ

  IV.D - Vitaliya Dirgová  -  uč. FYZ

  IV.E - Ing. Radoslav Hatala  -  uč. ELE3

   

  Všetkým žiakom prajeme úspešný štart do nového školského roka.

  RNDr. Ladislav Ruttkay, riaditeľ školy

   

 • Pravidlá fungovania školy v šk. roku 2021/2022

  1.  ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022

  2.  Prehľad opatrení Školského semaforu 2021/2022

  3.  COVID automat a školský semafor

  4.  Najčastejšie kladené otázky ku Školskému semaforu

  5.  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka

  6.  Oznámenie o výnimke z karantény

  7.  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka školy


  Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.

  Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka školy.

 • Domáce samotestovanie - oznam pre rodičov a žiakov

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  V priebehu školského roka máte možnosť využiť dobrovoľné samotestovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí.

  Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie. 

  Možnosť antigénového samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

  Záujem o testy nám, prosím, potvrďte nasledovne:

  - žiaci 2., 3. a 4. ročníka cez EduPage prostredníctvom zaslaného prihlasovacieho formulára,

  - žiaci 1. ročníka odpoveďou na zaslaný e-mail.

  Termín nahlásenia záujmu: od 24.08.2021 do 26.08.2021 do 12.00 h.

   

  RNDr. Ladislav Ruttkay, riaditeľ školy

   

 • Prvý študent našej školy získal priemyselnú certifikáciu Cisco - CCNA 200-301

  Prvý študent našej školy získal priemyselnú certifikáciu Cisco - CCNA 200-301

  Náš študent Jozef Džubák úspešne absolvoval 4. augusta 2021 priemyselnú certifikáciu CCNA 200-301 Cisco v Košiciach. Skúška certifikuje zručnosti súvisiace so základmi PC siete, prístupom k sieti, konektivitou IP, službami IP, základmi zabezpečenia a automatizáciou a programovateľnosťou v PC sieťach.

  Túto certifikáciu získal po úspešnom ukončení troch kurzov, ktoré mu škola poskytla (v rámci CISCO akadémie pri Strednej priemyselnej škole technickej v SNV) v druhom, treťom a štvrtom ročníku. Ide o tieto kurzy v oblasti počítačových sietí CCNA-v7 Routing &Switching:
  CCNAv7-1: Intro to Networks
  CCNAv7-2: Switching, Routind and Wireless Essentials (SRWE)
  CCNAv7-3: Enterprise Networking, Security and Automation (ENSA)

  Jozef absolvoval certifikáciu cez Pearson VUE Authorised Test Center Bratislava. Centrum VUE je súčasťou celosvetovej siete testovacích centier, ktoré zabezpečuje nezávislé testovanie v rámci certifikačných programov renomovaných IT programov.

  Jozef Džubák obdržal vygenerovaním systému 104 otázok s maximálnym počtom bodov 1000. Na vypracovanie testu mal 140 minút + 30 minút. Minimálne požiadavky k úspešnosti certifikácie je získať v časovom limite min. 856 bodov. Jozef zvládol skúšku na 996 bodov, takže stratil len 4 body.

  Blahoželáme!

  Ing. Henrieta Tarajčáková

  fotoalbum

 • Úradné hodiny na sekretariáte školy

  Oznamujeme žiakom, rodičom a verejnosti, že počas letných prázdnin budú úradné hodiny na sekretariáte školy v pracovných dňoch v čase 9.00 - 12.00 h.

   

  Tlačivá k potvrdeniu, potvrdenia o návšteve školy a ostatné požiadavky je možné vybaviť:

  1.  písomným vyžiadaním na e-mailovej adrese školy:   skola@spst.sk

  2.  písomným vyžiadaním na adrese školy:   SPŠ technická, Hviezdoslavova 6, 052 01  Sp. Nová Ves

  3.  telefonickým vyžiadaním na t.č. školy:   053/4466249

  4.  osobne (ak je to možné, prosíme, uprednostniť predchádzajúce možnosti).

  Pri žiadosti o vystavenie potvrdenia je potrebné uviesť tieto údaje žiaka - meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, trieda, školský rok pre ktorý sa má potvrdenie vydať (resp. účel vydania potvrdenia).

   

  sekretariát školy

 • Ukončenie školského roka 2020/2021

  Ukončenie školského roka 2020/2021

  Všetkým študentom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom ďakujeme za prácu a spoluprácu v uplynulom školskom roku a prajeme pekné oddychové leto.

  Monika Hodnická

 • Žiacka školská rada a „covidový“ školský rok 2020/21

  Cieľom činnosti Žiackej školskej rady (ŽŠR)  pri SPŠT v školskom roku 2020/21 bolo pokračovať v organizovaní žiackych aktivít podľa stanoveného plánu a naďalej prispieť k rozvoju študentského života na škole. Fungovanie ŽŠR výrazne ovplyvnila koronakríza a zmena formy školského vyučovania z prezenčnej na dištančnú, ktorá trvala od októbra 2020 do mája 2021.

  Na základe výsledkov volieb viedol ŽŠR od októbra 2021 Jakub Ondov, žiak II. C triedy.

  Členovia ŽŠR sa do októbra 2020 stretávali prezenčne, neskôr podľa potreby a dohody online formou. Využívali tiež mailovú a telefonickú komunikáciu.

  Napriek mimoriadnemu obdobiu spôsobenú koronakrízou sa podarilo pripraviť a zrealizovať voľby predsedu ŽŠR a ustanoviť ŽŠR (08. 10. 2020), pripraviť pracovnú verziu štatútu ŽŠR (návrh, diskusia), zrealizovať online výstavu prác žiakov a učiteľov „Môj výrobok“ (máj 2021), zúčastniť sa odborných webinároch o osobnom/líderskom rozvoji (Jakub Ondov), zúčastniť sa volieb krajskej rady ŽŠR (Jakub Ondov), zúčastniť sa online stretnutia koordinátorov ŽŠR  (13. mája 2021) – Ing. V. Kubovčíková, úvodného zasadnutia Mládežníckeho parlamentu v SNV (Zuzana Dudžáková), zorganizovať stretnutia s predsedami tried (23. 09. 2020, 09. 03. 2021 – online) a priebežne aktualizovať webovú stránku ŽŠR i facebookový a instagramový profil ŽŠR.

  Celkovo možno konštatovať, že ŽŠR napriek sťaženým podmienkam prispela svojou činnosťou k obohateniu výchovno-vzdelávacích aktivít školy.

  Veríme, že budúcnosť bude motivácii žiakov, práci s nimi i prezenčným formám žiackych aktivít prajná.

   

                                                                                                           Ing. Viera Kubovčíková
  koordinátorka žiackych aktivít

 • Školské kolo súťaže v písaní na počítači 2021

  Školské kolo súťaže v písaní na počítači 2021

  Medzi veľmi užitočné predmety na našej škole patrí aj predmet ADMINISTRATÍVA A KOREŠPONDENCIA. Jeho cieľom je poskytnúť žiakom možnosť na profesionálnej úrovni, teda desaťprstovou hmatovou metódou (s pevným prstokladom a bez zrakového kontaktu s klávesnicou) zvládnuť písanie na počítači. Kvalitné zvládnutie tejto zručnosti mimoriadne zrýchli a zefektívni prácu s počítačom a zvýši hodnotu absolventa na trhu práce.

  Napriek sťaženej - dištančnej forme vyučovania sa aj v šk. roku 2020/21 dosiahli vďaka dobrej motivácii žiakov a systematickej práci kvalitné výsledky.

  V mesiaci jún 2021 si v školskom kole súťaže v písaní na počítači zmerali sily najlepší pisári v kategórii A (jeden rok štúdia ADK). Ich úlohou bolo profesionálnou technikou napísať 10-minútový odpis neznámeho, netrénovaného textu.

  Prvenstvo si odniesol Michal Lukáč (II. A TEL) s výborným výkonom 262 čistých úderov za minútu (ČÚ/min). Druhú priečku obsadil Adam Števčík (II. D IST) s 242 ČÚ/min a tretie miesto si vypísal Jakub Hrnčiar (II. C MET) so 189 ČÚ/min. Ocenení boli aj Jakub Novotný (II. A TEL) a Katarína Pipanová (II. D IST).

  Víťazi boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

  Účastníkom súťaže ďakujeme, víťazom gratulujeme a tešíme sa, že šancu naučiť sa písať rýchlo, presne a efektívne využili naplno aj napriek neľahkým podmienkam.

  Ing. Viera Kubovčíková
  vyučujúca ADK

  FOTO: Zľava: Ing. Viera Kubovčíková, Michal Lukáč (1. miesto), Adam Števčík (2.
  miesto), Jakub Novotný (4. miesto), Katarína Pipanová (5. miesto)

  fotoalbum

 • 1. miesto na majstrovstvách Slovenska v robotike

  1. miesto na majstrovstvách Slovenska v robotike

  Dňa 25.6.2021 sa v telocvični internátu na Medickej ulici v Košiciach konali Otvorené majstrovstvá Slovenska v robotike – First Global. Súťažné roboty boli postavené na platforme firmy REV Robotics. Naše družstvo v zložení Simona Walterová, Peter Čuj, Patrik Dvorský, Peter Hanzély a Tomáš Šilon (všetci 3.C) získalo vynikajúce 1. miesto.  Blahoželáme.

  Vladimír Dronzek

  fotoalbum   reportáž-TVreduta

 • Náš študent úspešný aj na medzinárodnej súťaži v počítačových sieťach.

  Náš študent úspešný aj na medzinárodnej súťaži v počítačových sieťach.

  Dňa 12. júna 2021 sa konal 13. ročník medzinárodnej súťaže v počítačových sieťach AcadNet, organizovaná NetAcad partnerom v rumunskej Bukurešti.

   

  Jozef Džubák, žiak odboru Informačné a sieťové technológie,  sa umiestnil v kategórií Networking senior - CCNA R&S semester 1-4 na výbornom 6. mieste s úspešnosťou praktického testu na 91%.

  V rámci súťažiacich zo Slovenska sa Jozef umiestnil na 2. mieste.

   

  V medzinárodnom kole súťažiaci riešili on-line vedomostný test (časový limit max. 50 minút) a taktiež on-line praktickú  úlohu v programe Cisco Packet Tracer (časový limit max. 60 minút). Od študentov sa očakávali vedomosti na úrovni priemyselnej certifikácie CCNA R&S 1-4. Keďže išlo o on-line súťaž, nahrávanie obrazovky a kamery boli povinné  s dostupným softvérom OBS (Open Broadcaster Software).

   

  Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

   

  Ing. Henrieta Tarajčáková

  výsledková listina

 • Výborné umiestnenie prváka v krajskom kole Fyzikálnej olympiády

  Výborné umiestnenie prváka v krajskom kole Fyzikálnej olympiády

  Peter Hudák, žiak I.A triedy (technické lýceum), preukázal nadštandardné vedomosti z fyziky v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie D, ktorá sa konala 12. mája 2021 on-line formou.

  V silnej konkurencii žiakov gymnázií Košického kraja obsadil víťazné 3. miesto.


  Petrovi srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov!

   

  Mgr. Terezia Petreková

  Výsledková listina: krajské kolo Fyzikálnej olympiády

 • Náš študent boduje v prestížnej informatickej súťaži

  Náš študent boduje v prestížnej informatickej súťaži

  Dňa 21. apríla 2021 sa uskutočnil 16. ročník celoslovenskej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2021). Prestížna súťaž umožnila žiakom prezentovať svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci Sieťového akademického programu na svojej škole.

  Náš štvrták Jozef Džubák  z odboru Informačné a sieťové technológie sa umiestnil na výbornom 7. mieste z celkového počtu 65 súťažiacich.

  Súťaž NAG organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s Akademickým podporným centrom programu Sieťových akadémií Cisco pri Fakulte elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzite v Košiciach, inštruktorskými vzdelávacími centrami pri Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Fakulte riadenia a informatiky, Žilinskej univerzite v Žiline.

  V rámci národného kola súťažiaci riešili on-line vedomostný test (časový limit max. 30 minút) a taktiež on-line praktickú  úlohu (časový limit max. 60 minút).

  Od študentov sa očakávali vedomosti na úrovni priemyselnej certifikácie CCNA (CCNA 200-125).

  Nášmu študentovi srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy!

  Ing. Henrieta Tarajčáková

  fotoalbum NAG 2021

 • STROJÁR INOVÁTOR

  STROJÁR INOVÁTOR

  Ocenenie študenta za originalitu

  Dňa 8. apríla 2021 sa uskutočnila online prezentácia 13 prihlásených prác v súťaži Strojár – Inovátor.  Túto súťaž vyhlasuje Strojnícka fakulta TU v Košiciach. Cenu dekana za originalitu, výnimočnosť a inovatívny charakter získal žiak 4. B triedy Pavol Hrušovský s prácou „Babetta – trojkolka“.

  Celoslovenské kolo SOČ sa konalo 28. 4. 2021 online formou. Našu školu reprezentovali dve práce, ktoré postúpili z krajského kola. Veľký úspech dosiahol Pavol Hrušovký v kategórii 09 strojárstvo, hutníctvo, doprava s prácou „Babetta – trojkolka“, ktorý sa umiestnil na 2. mieste.

  Ing. Iveta Ďurašová

  fotoalbum Strojár - Inovátor

 • KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

  KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

  Dňa 10. 2. 2021 sa konalo ONLINE krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž pozostávala z dvoch častí – písomnej a ústnej. V kategórii 2D (SOŠ) získal Adam Szilvási (IV.C) krásne 2. miesto.

  Adamovi srdečne blahoželáme.

  vyučujúce anglického jazyka

 • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

  Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

  9.februára 2021 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Kvôli súčasnej nepriaznivej situácii prebehlo on line formou.

  Našu školu reprezentoval víťaz okresného kola Adam Broško z III.A triedy. Úspešne absolvoval písomnú časť – gramatický test a pokračoval ústnou skúškou, ktorá prebehla prostredníctvom videohovoru so skúšajúcimi.

  V celkom hodnotení sa Adam umiestnil na peknom štvrtom mieste.

  Tešíme sa z jeho úspechu a srdečne mu blahoželáme!

  Vyučujúce nemeckého jazyka

 • Parkovisko pre žiakov slúži svojmu účelu

  Škola vyšla v ústrety žiakom, ktorí z okolitých obcí a miest dochádzajú do školy autom. Na bývalom asfaltovom ihrisku vytvorila parkovisko s kapacitou 35 parkovacích miest

  Žiaci, štvrtáci, môžu do školy cestovať bezpečne a zároveň nemusia hľadať parkovanie mimo areálu školy.

  Využitie parkoviska prekonalo očakávania...

   

  riaditeľ školy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola technická
  Hviezdoslavova 6
  052 01 Spišská Nová Ves
 • (+421) 0534466249
  (+421) 0534466308

Fotogaléria