Navigácia

 • First Global Slovensko

  First Global Slovensko

  Dňa 6. júna 2023 sa v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium v Bratislave uskutočnila súťaž stredoškolských tímov v robotike FIRST Global Slovensko 2023. Našu školu reprezentovali študenti 3.C (odbor mechatronika) Martin Drusa, Tomáš Ďuriška, Andrej Kočiš, Miroslav Koncoš, Filip Lacko, Jakub Majerník, Filip Toporcer a Tomáš Vengrin. Cieľom bolo postaviť robota, ktorého úlohou bolo vypustiť do arény florbalové loptičky zo zásobníka potiahnutím páky, potom ich pomocou robota pozbierať a strieľať do "koša" vo výške 2m, prípadne ich dopraviť do zásobníka, odkiaľ ich mohli do koša hádzať súťažiaci. Bonusové body bolo možné získať za zavesenie sa na  tyče, ktoré boli pod košom. Náš tím ako jediný postavil robota, ktorý dokázal sám strieľať na kôš a ako jediný použil aj reťazové prevody na pohon mechanizmov. Získali cenu za dizajn - najlepší návrh a konštrukcia robota.

  Blahoželáme.

  Vladimír Dronzek

 • Naši žiaci prví na futbalovom turnaji!

  Dňa 30. mája 2023 sa na ihrisku v areáli našej školy uskutočnil futbalový turnaj o Pohár predsedu Košického samosprávneho kraja. Celkovo sa na turnaji prezentovali mužstvá z piatich škôl okresu Spišská Nová Ves a Gelnica.  Naša škola sa umiestnila na 1. mieste.

  Reprezentovali nás žiaci prvého ročníka: Tomáš Mód, Jaroslav Ludrovský, Matej Schmidt, Dominik Kubiňa, Šimon Šeba, Marián Mrovčák, Juraj Jánošík, Lukáš Hudran – I.B, Denis Masloviak – I.D a Oliver Široký – I.A

  Vedúcim družstva bol Ing.Mgr. Peter Kraus

  Kabinet TSV

 • Naša úspešná reprezentácia v projekte Founders Challenge

  Mať odborníkov je cenné. Mať odborníkov – podnikateľov, ktorí prispejú k rozvoju mesta, regiónu, krajiny je ešte cennejšie. Práve to bolo cieľom účasti našich žiakov v 2. ročníku  vzdelávacieho projektu Inovačného centra KSK s názvom Founders Challenge.

  Zámerom autorov projektu je povzbudzovať mladých ľudí v ich podnikateľskej kreativite. Na workshopoch pod vedením skúsených mentorov z akademického i podnikateľského prostredia mali možnosť rozpracovať vlastný podnikateľský nápad a vytvoriť biznis model.

  Projekt bol 3. mája 2023 zavŕšený Innoveastom – inovačným festivalom s finálovou prehliadkou a slávnostným vyhlásením víťazov v priestoroch Kunsthalle v Košiciach. Moderované podujatie s účasťou finálových tímov a publika s vyše 400 stredoškolákmi, ponúklo aj diskusiu rektorov vysokých škôl, zástupcov samosprávy, svedectvá úspešných start-upistov i priestor na spoznávanie sa a  vzájomnú výmenu skúseností. 

  Tešíme sa, že náš žiak Tomáš Ďuriška so svojím podnikateľským nápadom CarAbout nás dôstojne reprezentoval v semifinálovom kole súťaže. Svojou počítačovou platformou, ktorú sám naprogramoval, chce pomôcť zjednodušiť a zefektívniť obchodné a servisné služby pre užívateľov áut. Konzultantmi projektu boli Ing. Peter Malega, PhD. z Technickej univerzity v Košiciach  a Ing. Viera Kubovčíková, vyučujúca predmetu ekonomika.

  Tomášovi ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy a prajeme, aby sa mu podarilo jeho nápad rozvinúť a zrealizovať.

  Viac informácií:

  https://ickk.sk/

  https://www.youtube.com/watch?v=N5jK6-4IvSA&t=14s

  fotoalbum

   

  Viera Kubovčíková, vyučujúca

 • Rozpis maturitných skúšok

  Rozpis maturitných skúšok
 • l. miesto na Festivale podnikavosti

  l. miesto na Festivale podnikavosti

  Dňa 11. mája 2023 sa v priestoroch UVP Technicom v Košiciach konal Festival podnikavosti, ktorý bol vyvrcholením programu Rozbehni sa! Academy 2022/23. Program prebiehal počas celého školského roka a pozostával zo série workshopov, vzdelávacích aktivít, konzultácií s cieľom generovať nápady a dať im „život“ – vytvoriť biznis model nápadu, analyzovať konkurenciu, zrealizovať zákaznícky prieskum, vyrobiť protopyp a marketingovú podporu – web stránku.

  Svoje podnikateľské nápady pred početným publikom a 3-člennou porotou odprezentovalo päť  finalistov. Našej žiačke – Eliške Hanzokovej z III. A triedy odboru LOGISTIKA sa s nápadom SKALÁČE (neroztrhnuteľné hokejové šnúrky) podarilo zvíťaziť a získať odmenu v hodnote 500,- eur.

  Víťazke gratulujeme a veríme, že naša snaha nielen kvalitne odborne vzdelávať, ale i rozvíjať podnikateľské schopnosti žiakov, prinesie bohaté ovocie.

  Viac informácií o podujatí:

  https://rozbehnisa.sk/festival-podnikavosti-spojeny-s-prezentaciou-napadov-inkubovanych-v-rozbehni-sa-academy/

  Viera Kubovčíková, vyučujúca

  fotoalbum

 • Medzinárodná súťaž KLOKAN

  Dňa 27. marca 2023 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž KLOKAN.

  V kategórii KADET O12 súťažilo 2627 súťažiacich papierovo a 188 súťažiacich online, z našej školy 12 žiakov. Po celoštátnom vyhodnotení sú výsledky nasledovné:

  Úspešní riešitelia: Emma Murdžáková, II.D, 91,67%, Juraj Perduľák, II.D 80 %, Petra Sopková I.D 75%. Všetci traja z odboru informačné a sieťové technológie. Martin Úradník 74,17% a Matej Širilla 66,67%, obidvaja z II.C, odbor mechatronika.

  Všetkým menovaným blahoželáme!

  Jana Škerlíková, vyučujúca

   

   

   

   

 • Majstrovstvá školy v robotike

  Majstrovstvá školy v robotike

  V mesiacoch apríl – máj prebiehala školská súťaž v robotike. Zúčastnili sa jej žiaci 3.C. Súťaž pozostávala z troch kôl a študenti riešili úlohy v prostredí GEARS. V prvom kole bolo potrebné naprogramovať robota v kategórii robot stopár- sledovanie čiary. V druhom kole boli na dráhu pridané prekážky, ktoré mal robot obchádzať. Záverečné kolo sa odohrávalo vo virtuálnom ringu a roboty súťažili v kategórii SUMO.

  Celkové poradie:

  1. Timotej Milčák
  2. René Böhm
  3. Martin Tóth

  Víťazom blahoželáme.

  Vladimír Dronzek

 • Naši študenti súťažili v programovaní

  Dňa 19. apríla 2023 sa uskutočnila celoslovenská programátorská  súťaž pre študentov, ktorí majú záujem o programovanie v jazyku Python s využitím grafických možností modulov turtle a tkinter. Súťaž trvala 90 minút a pozostávala z troch úloh:  1. úloha – kreslenie obrázkov pomocou objektu Turtle z modulu turtle, 2. úloha – vytvorenie animácie pomocou modulu tkinter a 3. úloha – jednoduchá hra.

  Tejto súťaže sa zúčastnilo 649 študentov stredných škôl z celého Slovenska. Z našej školy sa do tejto súťaže zapojilo 15 študentov,  z ktorých všetci boli  úspešní riešitelia. Zo všetkých našich súťažiacich sa najlepšie umiestnil Adam Zeman (III.A, odbor technické lýceum), a to na 1. mieste s počtom bodov 25 (percentil 94,31). Na 116. mieste sa umiestnil Florián Žifčák (III.D, odbor informačné a sieťové technológie) s počtom bodov  16  (percentil  83,61) a na 130. mieste Tomáš Jakubec (II.D, odbor informačné a sieťové technológie) s počtom bodov 14,5 (percentil  81,81).

  Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy!

  Jana Ontková, vyučujúca

 • Úspechy našich žiakov v súťaži Junior Internet 2023

  V tomto školskom roku sa konal 18.ročník súťaže Junior Internet, ktorú organizuje záujmové občianske združenie Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie aplikácií, digitálnu grafiku a dizajn, písanie textov a blogov, tvorbu webov zameraných na vzdelávanie.

  Do kategórie JuniorWeb sa zapojili 4 študenti našej školy – Dávid Švihura (II.A, odbor technické lýceum), z odboru informačné a sieťové technológie  Dominik Michlík (III.D),  Florián Žifčák (III.D) a Pavol Korabský (IV.D). Z  317 prihlásených projektov v danej kategórií študent Pavol Korabský so svojou prácou postúpil do celoštátneho finále tejto súťaže, ktorá  sa uskutočnila v Bratislave 28. – 29. apríla 2023.

  Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

  Jana Ontková, vyučujúca

 • 1. miesto v celoštátnej súťaži SOČ 2023

  1. miesto v celoštátnej súťaži SOČ 2023

  V dňoch 25. – 28. apríla  2023 sa uskutočnilo celoštátne kolo v stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania  na SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre.

  Našu školu reprezentoval žiak Dominik Bies zo IV. B triedy (odbor strojárstvo), ktorý na túto súťaž postúpil z 1. miesta krajského kola.

  Dominik vyrobil ventilátor, ktorý je použiteľný do píšťalového organu, s ktorým obsadil 1. miesto na Slovensku v odbore 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava.

  Víťazovi srdečne gratulujeme!

  Mária Kačalová, vyučujúca

 • Pracovné stretnutie zahraničných učiteľov v rámci projektu ERASMUS+

  Pracovné stretnutie zahraničných učiteľov v rámci projektu ERASMUS+

  V týždni od 17. do 21. apríla 2023 sa uskutočnil na našej škole pracovný míting učiteľov z piatich európskych partnerských škôl  - z Nemecka, Chorvátska, Slovinska, Českej republiky a Talianska. Stretnutie sa realizovalo v rámci projektu Erasmus+, program KA2 – strategické partnerstvá.

  Počas celého trojročného projektového obdobia cestovali žiaci so svojimi učiteľmi do každej krajiny a školy, v ktorej riešili technické úlohy týkajúce sa problematiky dronov a umelej inteligencie.

  Na našej škole prebiehalo pracovné stretnutie učiteľov, ktoré bolo zamerané na vyhodnotenie celého projektu. Súčasťou programu boli aj návštevy úspešných slovenských firiem, regionálnych pamiatok a Slovenského raja. Vyvrcholením bolo slávnostné prijatie na Radnici v Spišskej Novej Vsi.

  Záverečné projektové stretnutie žiakov a učiteľov zo všetkých šiestich krajín sa uskutoční v máji 2023 v talianskych mestách Trieste a Udine.

  Žiakom a ich učiteľom prajeme veľa úspechov v získavaní odborných, sociálnych aj jazykových kompetencií.

  Monika Hodnická, koordinátorka projektov Erasmus+

  fotoalbum

 • Náš žiak získal 1. miesto v praktickej časti celoslovenskej súťaži NAG 2023

  Náš žiak získal 1. miesto v praktickej časti celoslovenskej súťaži NAG 2023

  Dňa 21. apríla 2023 sa uskutočnil 18. ročník celoslovenskej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2023). Prestížna súťaž umožnila žiakom prezentovať svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci Sieťového akademického programu na svojej škole.

  Náš štvrták Dávid GARNEK  z odboru Informačné a sieťové technológie sa umiestnil na výbornom 5. mieste z celkového počtu 26. súťažiacich z celého Slovenska. V rámci východného Slovenska sa umiestnil Dávid na 1. mieste. Súťaž pozostávala z teoretického a praktického testu v pomere 30:70%. Náš žiak získal 1. miesto na Slovensku z praktickej časti (96% zo 100%).

  Súťaž NAG organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s Akademickým podporným centrom programu Sieťových akadémií Cisco pri Fakulte elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzite v Košiciach, inštruktorskými vzdelávacími centrami pri Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Fakulte riadenia a informatiky, Žilinskej univerzite v Žiline.

  V rámci národného kola súťažiaci riešili teoretický test z 50-tich otázok (časový limit max. 30 minút) a taktiež praktickú  úlohu v programe Cisco Packet Tracer (časový limit max. 60 minút). Od študentov sa očakávali vedomosti na úrovni priemyselnej certifikácie CCNA (CCNA 200-125).

   

  Nášmu študentovi srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy!

   Henrieta Tarajčáková, vyučujúca

 • Prvé miesto na celoštátnej súťaži Skills Slovakia - Mladý mechatronik

  Prvé miesto na celoštátnej súťaži Skills Slovakia - Mladý mechatronik

  V dňoch 29. a 30. marca 2023 sa na UIAM MTF STU v Trnave uskutočnil 7. ročník celoštátnej súťaže Skills Slovakia - Mladý mechatronik, na ktorej sa zúčastnila aj naša škola. Reprezentoval nás tím v zložení: Jakub Hrnčiar a Matúš Macejko zo IV.C triedy (odbor mechatronika).

  Naši mechatronici mali za úlohu skompletizovať a sfunkčniť dve stanice modulárneho výrobného systému MPS 205 riadené pomocou PLC. Náš tím obsadil krásne a zaslúžené 1. miesto a postupuje do európskeho kola EuroSkills, ktoré bude v septembri 2023 v Gdansku. Blahoželáme!

  Zároveň boli v rámci tohto podujatia žiaci Samuel Jánoš a Boris Choma zo IV.C (odbor mechatronika) úspešnými riešiteľmi úlohy v rámci projektu Industry 4.0.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

  Lukáš Dzurenda, vyučujúci

  fotoalbum

   

 • Celoštátne kolo Zenit WebDeveloper

  Celoštátne kolo Zenit WebDeveloper

  Celoštátne kolo 39. ročníka súťaže ZENIT sa konalo v dňoch 21. - 23. februára 2023 na Strednej priemyselnej škole  elektrotechnickej v Bratislave, ktoré trvalo 2 dni. Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť back-end internetového obchodu fiktívnej spoločnosti BSZ.

  Prvý súťažný deň bol venovaný úvodnej stránke, pomocou ktorej môže správca sledovať aktuálne trendy v správaní sa zákazníkov a  musela spĺňať kritériá: dizajn a responzívnosť stránky, komunikácia stránky s databázou, vytváranie náročnejších dopytov a grafické spracovanie údajov. Druhý súťažný deň sa pokračovalo v rozširovaní back-endu, pričom každá stránka mala svoje vlastné špecifiká -  spracovanie a validovanie formulára, export do súboru, odstraňovanie záznamov a špecifický výber dát.

  Našu  školu reprezentoval Tomáš Žifčák zo IV.D triedy (odbor informačné a sieťové technológie), ktorý sa umiestnil na peknom 6. mieste.

  Ďakujeme mu za reprezentáciu školy!

  PK výpočtovej techniky

 • Celoštátna súťaž ZENIT v strojárstve 2023

  V dňoch 21. – 23. februára 2023 sa na Strednej odbornej škole technickej v Bratislave uskutočnil 23. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve, ktorú organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Našu školu aj Košický kraj reprezentoval Maroš Kamenický zo IV. B triedy (odbor strojárstvo), ktorý sa umiestnil na 5. mieste.

  Teoretickú i praktickú časť absolvoval počas trojdňového finále. Teoretická časť bola zameraná na vedomosti z oblasti strojárskej technológie, strojárskej konštrukcie, mechaniky, metrológie a mechatroniky. V praktickej časti mal navrhnúť a nakresliť výkres hriadeľa reverznej kužeľovočelnej prevodovky, ktorej reverzný chod umožňovala zubová spojka pohybujúca sa po ozubenom hriadeli.

  Mária Kačalová, vyučujúca

 • KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU 2023

  KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU 2023

  Dňa 16. februára 2023 sa na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnilo krajské kolo 33. ročníka Olympiády v anglickom jazyku.

  Našu školu tento rok reprezentovala Kristína Štrauchová (IV. A) v kategórii 2D. Podľa dosiahnutých výsledkov sa umiestnila na výbornom 4. mieste.

  Kristínke srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu.

                                                                                                                      vyučujúce anglického jazyka

 • 19. reprezentačný ples SPŠ technickej

  Po dlhých troch rokoch sa podvečer v sobotu 18. februára 2023 Koncertná sála Reduty opäť zaplnila tanečníkmi z našej školy. Sedemčlenná porota mala pomerne ťažkú úlohu určiť víťazov, no ani hostia neostali naprázdno a museli spoločne určiť Sympaťáka a Sympaťáčku plesu 2023.

  Sympaťákom sa stal Henrich Papcun (III.B). V tanečnej súťaži tretie miesto obsadili Tomáš Dzurňák (I.C) a  Kristína Štrauchová (IV.A),  druhé miesto patrí Florianovi Žifčákovi (III.D) a Judite Kotradyovej. S dvomi šerpami si zatancovala  Sympaťáčka  plesu 2023 Veronika Pavlíková, ktorú porota vybrala aj za Kráľovnú plesu 2023 spolu s jej tanečným partnerom – Kráľom plesu 2023 -  Sebastiánom Mojdekom (III.E).

  Poďakovanie patrí tanečnej majsterke RNDr. Janke Plichtovej za prípravu tanečníkov a nacvičenie nástupu a nádhernej choreografie na piesne skupiny Elán. 

  Všetkým plesajúcim ďakujeme za skvelú náladu a radosť z tanca, ktoré spravili z nášho plesu nezabudnuteľný večer, na ktorý budeme všetci ešte dlho spomínať.

   

  Stanislava Hudranová a Andrea Karaffová, vyučujúce

  fotoalbum

   

 • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku 2022/2023

  Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku 2022/2023

  Dňa 19. januára 2023 sa na ZŠ Komenského  v Spišskej Novej Vsi  uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali dve  študentky. V kategórii 2D – stredné odborné školy nás reprezentovala Kristína Štrauchová (IV. A), ktorá sa umiestnila na 1. mieste a postupuje do krajského kola. 

  V kategórii  2C2 – anglofónni žiaci sa žiačka Kornélia Kochanová (IV. A) umiestnila na 4. mieste.

  Zúčastneným študentkám z odboru logistika srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom!

                                                                                                                                   vyučujúce anglického jazyka

 • KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU 2022/2023

  KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU 2022/2023

  Dňa 15. februára 2023 sa konalo krajské kolo 33. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku. Súťaž sa uskutočnila v areáli Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

  Našu školu v kategórii 2D reprezentovali Klaudia Lešková IV.A  a Erik Malec IV.A.

  Na základe dosiahnutých výsledkov obsadila Klaudia Lešková 7. miesto a Erik Malec 5.miesto.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

  Katarína Keritová, vyučujúca

 • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku 2022/2023

  Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku 2022/2023

  Dňa 18. januára 2023 sa v Klube mladých v Spišskej Novej Vsi konala prezenčná forma okresného kola olympiády v nemeckom jazyku.

  Našu školu v kategórii 2D reprezentovali Klaudia Lešková IV.A  a Erik Malec IV.A.

  Na základe dosiahnutých výsledkov obsadila Klaudia Lešková prvé miesto a Erik Malec druhé miesto.

  Obaja študenti z odboru logistika postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 15. februára 2023 v Košiciach.

  Srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu!

  Katarína Keritová, vyučujúca nemeckého jazyka

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola technická
  Hviezdoslavova 6
  052 01 Spišská Nová Ves
 • (+421) 0534466249
  (+421) 0534466308

Fotogaléria