Navigácia

2381 M STROJÁRSTVO - programovanie CNC strojov a grafické systémy 2387 M MECHATRONIKA - programovanie robotov a inteligentných systémov 2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE 2675 M ELEKTROTECHNIKA - inteligentné technológie 3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM - programovanie 3968 M LOGISTIKA

2387 M MECHATRONIKA - programovanie robotov a inteligentných systémov

 

Študijný odbor:                    2387 M  MECHATRONIKA

Orientácia:                            programovanie robotov a inteligentných systémov

Forma a typ štúdia:              denné štúdium pre absolventov ZŠ

 

Mnohí mladí ľudia sa zaujímajú o roboty a ďalšie programovateľné technické zariadenia. Študijný odbor svojou orientáciou a obsahom im umožní, aby sa v tejto oblasti ďalej rozvíjali a roboty sa stali pre nich nielen zdrojom zábavy ale aj ďalšieho profesionálneho uplatnenia.

Absolvent odboru získava počas štúdia vedomosti a zručnosti z oblasti informatiky, strojárstva, elektrotechniky a elektroniky, mechatroniky a mikroprocesorovej techniky. Naučí sa ich využívať pri programovaní robotov, inteligentných výrobných zariadení aj CNC strojov.

Štúdium odboru je pre študentov príťažlivé a zaujímavé aj preto, lebo majú k dispozícii najmodernejšie technické zariadenia a systémy nevyhnutné ku kvalitnému vzdelávaniu v uvedenej oblasti.

 

Učebný plán študijného odboru 2387 M  mechatronika

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola technická
    Hviezdoslavova 6
    052 01 Spišská Nová Ves
  • (+421) 0534466249
    (+421) 0534466308

Fotogaléria