Navigácia

2381 M STROJÁRSTVO - programovanie CNC strojov a grafické systémy 2387 M MECHATRONIKA - programovanie robotov a inteligentných systémov 2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE 2675 M ELEKTROTECHNIKA - inteligentné technológie 3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM - programovanie 3968 M LOGISTIKA

2381 M STROJÁRSTVO - programovanie CNC strojov a grafické systémy

 

Študijný odbor:                    2381 M  STROJÁRSTVO

Orientácia:                            programovanie CNC strojov a grafické systémy

Forma a typ štúdia:             denné štúdium pre absolventov ZŠ

 

Ponuka školy, ktorá reaguje na akútny nedostatok odborníkov v strojárstve, najmä v oblasti jeho počítačovej podpory a programovania CNC strojov. Títo odborníci sú žiadaní a vysoko cenení nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Študenti sa naučia navrhnúť súčiastku alebo zariadenie v 2D aj 3D priestore, spracovať a upraviť text a obrázky a vytvárať animácie. Tieto vedomosti a zručnosti v nádväznosti na ďalšie, ktoré študenti získajú z oblasti strojárskej konštrukcie, technológie, robotiky aj CNC strojov sú zárukou, že absolventi sa dokážu uplatniť v celej šírke profesií alebo bez problémov zvládnuť vysokoškolské štúdium.

Okrem toho, študenti v 3. a 4. ročníku poznatky získané v oblasti strojárstva, informatiky a počítačového modelovania využívajú pri tvorbe programov pre strojové obrábanie - programovanie CNC strojov. Cieľom ich snaženia bude ovládanie tzv. CAD/CAM technológií, ktoré im umožnia výrobu súčiastok priamo z počítačom vygenerovaného modelu. Pre zvládnutie týchto náročných, ale veľmi zaujímavých technológií budú mať k dispozícii najmodernejšie CNC stroje a nevyhnutnú výpočtovú techniku s príslušným softvérom.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola technická
    Hviezdoslavova 6
    052 01 Spišská Nová Ves
  • (+421) 0534466249
    (+421) 0534466308

Fotogaléria