Navigácia

Projekty

       

PROJEKT „Strojárstvo, elektrotechnika a robotika bližšie k žiakom a praxi“

Škola získa najmodernejšie technické vybavenie

Technická akadémia v rámci výzvy na podávanie projektov v Integrovanom regionálnom operačnom programe – IROP spracovala ešte v minulom roku projekt „Strojárstvo, elektrotechnika a robotika bližšie k žiakom a praxi“.

Projekt bol schválený a škola získa nové technické vybavenie v hodnote takmer 577 tisíc €. Zakúpené a inštalované budú obrábacie stroje s digitálnym odmeriavaním polohy a najmodernejšie CNC stroje.

Pre mechatroniku bude slúžiť programovateľný modulárny výrobný systém a priemyselný robot.

Oblasť metrológie skvalitní trojsúradnicový merací stroj, prístroj na meranie tvarových odchýlok a ďalšie zariadenia.

Elektrotechnici ale aj žiaci ďalších študijných odborov sa môžu tešiť na nové laboratórium pre multimediálne vyučovanie elektrotechnických predmetov a taktiež vzdelávací systém pre počítačom podporované vzdelávanie a prípravu v oblasti elektrotechniky a elektroniky.

95 % nákladov na projekt bude financovaných z prostriedkov EÚ a 5 % prispeje zriaďovateľ. V histórii školy je to najväčšia investícia do strojov a zariadení a veríme, že prispeje k ďalšiemu skvalitneniu vzdelávania.

Ladislav Ruttkay, riaditeľ školy

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola technická
    Hviezdoslavova 6
    052 01 Spišská Nová Ves
  • (+421) 0534466249
    (+421) 0534466308

Fotogaléria