Navigácia

SOČ 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

Stredoškolská odborná činnosť je celonárodná súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti.

Žiaci Strednej priemyselnej školy, predtým Technickej akadémie sa každoročne aktívne zapájajú do riešenia projektov SOČ a dosahujú výborné výsledky na školskej, krajskej aj celoštátnej úrovni.

Súťažné odbory SOČ

01 – Problematika voľného času
02 – Matematika, fyzika
03 – Chémia, potravinárstvo
04 – Biológia
05 – Životné prostredie, geografia, geológia
06 – Zdravotníctvo, farmakológia
07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava
10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia
11 – Informatika
12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika
13 – História, filozofia, právne vedy
14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
15 – Ekonomika a riadenie
16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola technická
    Hviezdoslavova 6
    052 01 Spišská Nová Ves
  • (+421) 0534466249
    (+421) 0534466308

Fotogaléria