Navigácia

Prevencia protiprávneho konania

 

Z dôvodu spolupôsobenia pri ochrane základných práv a slobôd, najmä ochrany života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a s poukazom na § 76 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov za účelom identifikácie signálov protiprávneho konania a prevencie protiprávneho konania na školách v Slovenskej republike, poskytujeme kontaktné údaje na príslušné Obvodné oddelene PZ v prípade ohrozenia a podozrenia z akejkoľvek protiprávnej činnosti na území školy alebo oznámenia v súvislosti so žiakmi a osobami nachádzajúcimi sa v priestoroch školy.

 

KONTAKT

OBVODNÉ ODDELENIE POLICAJNÉHO ZBORU v Spišskej Novej Vsi
Rázusova č. 5
052 01  Spišská Nová Ves

Riaditeľ OO PZ v SNV:   mjr. Mgr. Peter Grečko 
 

Kontaktný policajt

ppráp. Ľuboš Oravec

t.č.:       0961 743755
e-mail:  lubos.oravec@minv.sk

 

V prípade potreby môžete taktiež využiť tiesňovú linku Polície 158, prípadne číslo 112 a taktiež môžete využiť
e-mailovú adresu chranimedeti@minv.sk.

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola technická
    Hviezdoslavova 6
    052 01 Spišská Nová Ves
  • (+421) 0534466249
    (+421) 0534466308

Fotogaléria