Navigácia

Otvorenie COV Činnosť COV

Otvorenie Centra odborného vzdelávania a prípravy

pri Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi – prvé na Slovensku

Centrum odborného vzdelávania pre strojárstvo bolo otvorené 11.09.2009 pri Strednej priemyselnej škole strojníckej v Spišskej Novej Vsi.

Centrum odborného vzdelávania (ďalej len COV) umožní skvalitniť praktickú časť odborného vzdelávania na stredných školách a priblíži ho požiadavkám praxe. Dochádza k naplneniu  základnej myšlienky a požiadavky zamestnávateľov, že škola má pripravovať odborníkov, ktorí ovládajú najnovšie technológie uplatňované v praxi. Súčasťou COV sú učebne:

·         mechatronika

·         programovanie CNC strojov 

·         počítačová grafika

·         metrológia

·         elektrotechnika

·         priemyselná informatika

·         strojové obrábanie

·         digitálne technológie

·         počítačové siete

Budovanie jednotlivých pracovísk COV prebiehalo postupne niekoľko rokov. 

Na začiatku budovania COV bola dohoda o spolupráci medzi SPŠ strojníckou a spoločnosťou Embraco Slovakia v oblasti školení a prípravy zamestnancov a študentov. Priestory klasických školských dielni boli postupne prebudované na moderné technologické centrá, laboratóriá a odborné učebne.

K zriadeniu COV prispeli ešte spoločnosti KIA Slovakia, Peugeot, Getrag Ford a Viessmann. 

Veríme, že COV bude slúžiť nielen žiakom našej školy, ale aj žiakom iných stredných škôl v našom meste a regióne, výrobným spoločnostiam na vzdelávacie aktivity a v prípade potreby aj na organizáciu rekvalifikačných kurzov.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola technická
    Hviezdoslavova 6
    052 01 Spišská Nová Ves
  • (+421) 0534466249
    (+421) 0534466308

Fotogaléria