Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  anglický jazyk 1 ANJ1 Rozvrh
  anglický jazyk 2 ANJ2 Rozvrh
  anglický jazyk 3 ANJ3 Rozvrh
  anglický jazyk 4 ANJ4 Rozvrh
  aula AULA
  dejepis DEJ Rozvrh
  digitálne technológie DIT Rozvrh
  elektrotechnika ELE Rozvrh
  elektrotechnika 1 ELE1 Rozvrh
  elektrotechnika 2 ELE2 Rozvrh
  elektrotechnika 3 ELE3 Rozvrh
  fyzika FYZ Rozvrh
  chémia CHE Rozvrh
  logistika LOG Rozvrh
  matematika 1 MAT1 Rozvrh
  matematika 2 MAT2 Rozvrh
  mechatronika 1 MET1 Rozvrh
  mechatronika 2 MET2 Rozvrh
  metrológia MER Rozvrh
  montážna dielňa MOD Rozvrh
  nemecký jazyk NEJ Rozvrh
  počítačová grafika PCG Rozvrh
  počítačové siete 1 PCS1 Rozvrh
  počítačové siete 2 PCS2 Rozvrh
  posilňovňa POS Rozvrh
  priemyselná informatika PRI Rozvrh
  programovanie CNC1 CNC1 Rozvrh
  programovanie CNC2 CNC2 Rozvrh
  programovanie CNC3 CNC3 Rozvrh
  slovenský jazyk 1 SJL1 Rozvrh
  slovenský jazyk 2 SJL2 Rozvrh
  strojárska konštrukcia STK Rozvrh
  strojárska technológia STT Rozvrh
  strojníctvo STR Rozvrh
  strojové obrábanie STO Rozvrh
  technické kreslenie 1 TEK1 Rozvrh
  telocvičňa TEC Rozvrh
  univerzálna poslucháreň 1 UP1 Rozvrh
  univerzálna poslucháreň 2 UP2 Rozvrh
  univerzálna poslucháreň 3 UP3 Rozvrh
  univerzálna poslucháreň 4 UP4 Rozvrh
  výpočtová technika 1 VYT1 Rozvrh
  výpočtová technika 2 VYT2 Rozvrh
  výpočtová technika 3 VYT3 Rozvrh
  výpočtová technika 4 VYT4 Rozvrh
  výpočtová technika 5 VYT5 Rozvrh

© aScAgenda 2024.0.1444 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.11.2023

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola technická
    Hviezdoslavova 6
    052 01 Spišská Nová Ves
  • (+421) 0534466249
    (+421) 0534466308

Fotogaléria